Quản lý dự án

Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu

Bảo đảm dự thầu trong đấu thầu July 23, 2014

Bảo đảm dự thầu áp dụng trong trường hợp: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi...

Giá đánh giá là gì?

Giá đánh giá là gì?

Giá đánh giá là giá dự thầu sau khi đã sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của...

July 22, 2014

Chính sách an toàn

Quản lý tiến độ

shutterstock_134257640

Nguyên tắc tổ chức sản xuất xây dựng các công trình giao thông May 30, 2014

Xuất phát từ những đặc thù của quá trình sản xuất xây dựng giao thông cho thấy để có phương án tổ chức thi công có chất lượng thì cần phải khắc phục được những yếu tố bất lợi trong quá trình tổ chức thi công. Và để khắc phục được những yếu tố đó thì cần phải tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sau...