Thursday, December 15, 2016

Cầu Cổng Vàng - biểu tượng của San Francisco

Cầu cổng vàng (tên tiếng anh là Golden Gate Bridge) là cây cầu nối liền giữa quận Cổng Vàng với Thái Bình Dương. Chiếc cầu nối liền thành phố San Francisco với hạt Marin. Được khởi công vào ngày 05 tháng 1 năm 1933, hoàn thành vào năm 1937 và khánh thành vào ngày 27 tháng 5 năm 1937, câu cầu trở thành biểu tượng quốc tế của San Francisco.
Mỗi dây cáp của cầu được làm bằng 27.572 sợi kim loại. Tổng chiều dài các sợi cáp cấu thành hai dây cáp chính là 80.000 dặm (129.000 km); tổng chiều dài này bằng 5,79 lần đường kính Trái Đất. Tổng số đinh tán dùng cho cây cầu là 1.200.000 cây.
Một thời được gọi là “cây không không thể xây dựng”, ngày nay nó là một trong những kỳ quan của thế giới.
Chia sẽ: